>

Radviliškio rajono savivaldybė

Radviliškio raj. sav.

Radvliškio rajono savivaldybė pagal pagrindinį gyvenimo kokybės indeksą užima 45 vietą iš 60 savivaldybių.
Stipriausia šios savivaldybės vieta yra Fizinis saugumas
Silpiausia šios savivaldybės vieta yra Gyvybinga ekonomika

Gerovės komponentų palyginimas su Lietuvos vidurkiu