>

Akmenės rajono savivaldybė

Akmenės raj. sav.

Akmenės rajono savivaldybė pagal pagrindinį gyvenimo kokybės indeksą užima 50 vietą iš 60 savivaldybių.
Stipriausia šios savivaldybės vieta yra Fizinis saugumas
Silpiausia šios savivaldybės vieta yra Gyvybinga ekonomika

Gerovės komponentų palyginimas su Lietuvos vidurkiu