>

Kazlų Rūdos savivaldybė

Kazlų Rūdos. sav.

Kazlų Rūdos savivaldybė pagal pagrindinį gyvenimo kokybės indeksą užima 32 vietą iš 60 savivaldybių.
Stipriausia šios savivaldybės vieta yra Fizinis saugumas
Silpiausia šios savivaldybės vieta yra Švietimas

Gerovės komponentų palyginimas su Lietuvos vidurkiu