>

Kėdainių rajono savivaldybė

Kėdainių savivaldybė. sav.

Kėdainių rajono savivaldybė pagal pagrindinį gyvenimo kokybės indeksą užima 18 vietą iš 60 savivaldybių.
Stipriausia šios savivaldybės vieta yra Socialinis saugumas
Silpiausia šios savivaldybės vieta yra Gyvybinga ekonomika

Gerovės komponentų palyginimas su Lietuvos vidurkiu