>

Panevėžio rajono savivaldybė

Panevėžio r. sav.

Panevėžio rajono savivaldybė pagal pagrindinį gyvenimo kokybės indeksą užima 37 vietą iš 60 savivaldybių.
Stipriausia šios savivaldybės vieta yra Sveika demografija
Silpiausia šios savivaldybės vieta yra Gyvybinga ekonomika

Gerovės komponentų palyginimas su Lietuvos vidurkiu

Žiedinių savivaldybių palyginimas