>

Kauno rajono savivaldybė

Kauno rajono. sav.

Kauno rajono savivaldybė pagal pagrindinį gyvenimo kokybės indeksą užima 7 vietą iš 60 savivaldybių.
Stipriausia šios savivaldybės vieta yra Sveika demografija
Silpiausia šios savivaldybės vieta yra Gyvybinga ekonomika

Gerovės komponentų palyginimas su Lietuvos vidurkiu

Žiedinių savivaldybių palyginimas