>

Klaipėdos rajono savivaldybė

klaipėdos rajono savivaldybė. sav.

Klaipėdos rajono savivaldybė pagal pagrindinį gyvenimo kokybės indeksą užima 5 vietą iš 60 savivaldybių.
Stipriausia šios savivaldybės vieta yra Socialinis saugumas
Silpiausia šios savivaldybės vieta yra Gyvybinga ekonomika

Gerovės komponentų palyginimas su Lietuvos vidurkiu

Žiedinių savivaldybių palyginimas