>

Druskininkų rajono savivaldybė

Druskininku m. sav.

Druskininkų rajono savivaldybė pagal pagrindinį gyvenimo kokybės indeksą užima 16 vietą iš 60 savivaldybių.
Stipriausia šios savivaldybės vieta yra Socialinis saugumas ir Fizinis saugumas
Silpiausia šios savivaldybės vieta yra Gyvybinga ekonomika

Gerovės komponentų palyginimas su Lietuvos vidurkiu