>

Mažeikių rajono savivaldybė

Mažeikių rajono savivaldybė. sav.

Mažeikių rajono savivaldybė pagal pagrindinį gyvenimo kokybės indeksą užima 13 vietą iš 60 savivaldybių.
Stipriausia šios savivaldybės vieta yra Socialinis saugumas
Silpiausia šios savivaldybės vieta yra Gyvybinga ekonomika

Gerovės komponentų palyginimas su Lietuvos vidurkiu