>

Pagėgių rajono savivaldybė

Pagėgių rajono savivaldybė. sav.

Pagėgių rajono savivaldybė pagal pagrindinį gyvenimo kokybės indeksą užima 49 vietą iš 60 savivaldybių.
Stipriausia šios savivaldybės vieta yra Socialinis saugumas
Silpiausia šios savivaldybės vieta yra Gyvybinga ekonomika

Gerovės komponentų palyginimas su Lietuvos vidurkiu